panoramatický pohled z vrchu LIpská hora

689 metrů nad mořem

{"id":1,"title":"Lipsk\u00e1 hora","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/ondrejkarban.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/8_Lipska-hora_01-1-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-1.1146109109454,"pitch":-0.0078367186364368,"fov":1.2160978111199}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#1e73be","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":1,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

Proč vyrazit na Lipskou horu

Krátký, zato však prudký výstup z vesnice Lhota je odměněn úchvatným výhledem do Polabské nížiny a Lounska.

Poznámky pod čarou:

Až osmý nejvyšší vrch Českého středohoří má v názvu slovo hora

LOKACE JEDNOTLIVÝCH VRCHOLŮ