panoramatický pohled z vrchu Ostrý

719 metrů nad mořem

{"id":1,"title":"Ostr\u00fd","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/ondrejkarban.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/5_Ostry_01-1-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-2.0688687134535115,"pitch":-0.11407215680691252,"fov":1.428447057983895}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#1e73be","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":1,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

Proč vyrazit na Ostrý

Nejdobrodružnější cesta. Na vrchol nevede žádná turistická značka, ani cesta. V závěru šplhání po kamenech.

Poznámky pod čarou:

V blízkosti Hradišťan a přesto tak jiné. Hradišťany mají plochý a rozlehlý vrchol, Ostrý malý a ostrý.

LOKACE JEDNOTLIVÝCH VRCHOLŮ