panoramatický pohled z vrchu Kočičí vrch

679 metrů nad mořem

{"id":1,"title":"Ko\u010di\u010d\u00ed vrch - vrchol","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/ondrejkarban.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/10_Kocici-vrch2_02-1-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":0.00034955616897214,"pitch":-0.0006991121516009,"fov":1.4284470579839},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Pod vrcholem","position":{"yaw":-0.086476468412988,"pitch":-0.088228595339698},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":3.1415926535898,"pitch":0,"fov":0.78939800776059}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":""}]}
{"id":2,"title":"Ko\u010di\u010d\u00ed vrch - pod vrcholem","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/ondrejkarban.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/10_Kocici-vrch_01-1-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-2.7596623615899,"pitch":-0.035693228295635,"fov":1.0252129709825},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Na vrchol","position":{"yaw":1.6729115951727,"pitch":-0.076110433484526},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-3.0654907156506,"pitch":-0.13940818898291,"fov":1.2932710185247}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#1e73be","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":1,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

Proč vyrazit na Kočičí vrch

Ideálně jako součást výletu do specifické krajiny Verneřicka.

Poznámky pod čarou:

Zalesněný, nevýrazný vrch, spíše “pahorek”.

LOKACE JEDNOTLIVÝCH VRCHOLŮ