Zpracování osobních údajů – kurz

Zpracování osobních údajů

Kurz jsem vytvořil ve volném čase a dávám jej volně k dispozici. Ale protože žijeme v právním rámci České Republiky, formálně připojuji Podmínky kurzu a informace o Ochraně osobních údajů.

 

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je Ondřej Karban, jakožto autor kurzu a provozovatel této stránky.

Jak mě můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů se mi napište na e-mail: ondrej.karban@gmail.com.

Kurz jsem vytvořil ve volném čase a stejně tak budu reagovat i na vaše maily.  Každopádně se budu snažit odpovědět co nejdříve.

 

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Jsou zpracovávány osobní údaje v minimální možné míře a to z těchto důvodů:

  • Organizace kurzu

Vaše e-mailová adresa je nezbytně potřeba k zasílání e-mailového kurzu. Bez ní to skutečně nejde.

  • Přímý marketing skrz e-mail

Pokud využijete kurzu, vnímám, že vám mohu poslal newsletter s tematikou osobního rovoje. Budu to dělat po dobu 5ti let od prvního využití kurzu. Samozřejmě platí, že se  můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem“odhlásit se“  v patičce každého našeho e-mailu.

 

  • Přímý marketing skrz Facebook reklamu, FB messinger nebo remarketing

Nepředpokládám, že bych to využil, ale formálně uvádím, že pokud jste navštívil tento web, vnímám oprávněný zájem sledovat prostřednictvím souborů cookies, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, Google, Seznam a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup firmy, které potřebuji k provozu těchto stránek. Jedná se například o provozovatele hostingu, společnosti provozující analytické nástroje (jako je Google Analytics) a tvorbu stránek (WordPress a Plug-ins).

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, především ne za účelem marketingového oslovení.

 

Cookies

Cookies jsou zpracovávány především za účelem vyhodnocení a analýzy tohoto webu.

 

Předávání dat mimo EU

Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.