Tygr a liška

Tygr a liška

Moc hezký příběh, který podle mě velmi hezky popisuje Odpovědnost z pohledu nejen Ho’oponopono. Navíc ukazuje jeden důležitý prvek – čin nebo akci a fakt, že nesmíme spoléhat pouze na pomoc odjinud, ale sami musíme konat. číst více…

Síla od-POUŠŤ-et

Síla od-POUŠŤ-et

Ho´oponopono je rituál dopuštění, ve kterém odpouštíme jen a pouze sami sobě. A to dokonce i v situaci, kdy nám někdo něco provedl. Odpouštíme si, že jsme byli dlouho v negativní emoci, která nás stále a dokola vracela do minulosti a tím nám bránila žít TADY A TEĎ. číst více…

Štěstí a Ho’oponopono – úvaha

Štěstí a Ho’oponopono – úvaha

Je to jednoduchá otázka. Co je to štěstí?

Mnohým se může ihned vybavit replika “Štěstí, muška jenom zlatá!”. Ale jak je to se štěstím doopravdy?

Současná společnost nás často vede, abychom štěstí hledali někde venku. Štěstí tak míváme spojené s láskou, penězi, úspěchem. Stejně tak štěstí bývá vnímáno jako krátký okamžik. Pak jej vnímáme jako něco v minulosti nebo v budoucnosti a říkáme “tehdy jsem byl šťastný” nebo “budu šťastný až…”.

Jak je to tedy se štěstím?

Pohled na štěstí se změní, když aplikujeme jeden ze zákonů Ho´oponopono a tím je Absolutní odpovědnost. Jen si to představte nebo lépe vyslovte tuto větu nahlas “Jsem zodpovědný za to, abych byl šťastný!”. Přijetí Absolutní odpovědnosti za své štěstí zcela mění pravidla hry. Najednou to není něco venku, v minulosti nebo v budoucnosti. Nebo něco, co nám zprostředkovává někdo jiný.

Každý je zodpovědný za to, aby byl šťastný.

Štěstí se najednou stává něčím vnitřním, intimním a hlubokým. Štěstí je najednou daleko více o tom mít se rád. V každodenním životě to pak může znamenat, jak se díváme na věci okolo sebe, jak se o sebe staráme, jak děláme běžné věci a činnosti.

Jen si to představte v každodenním životě. Stačí se najednou podívat na to, jak krásně kvetou stromy. Večer si připomenout co jsem dnes zažil pěkného (a poděkovat za to). Když myji nádobí mohu být šťastný, že pomáhám rodině. Znamená to také zajít si třeba na masáž a starat se o sebe i své tělo, aby i ono bylo šťastné.

Tři úrovně štěstí

Přijmout zodpovědnost za to být šťastný vnímám jako jeden z velkých úkolů Školy života. Musíme se to učit a pracovat na tom celý život.

Domnívám se, že ve Škole života jsou hned tři ročníky výuky štěstí. První ročník je naučit se být zodpovědný za své štěstí. Druhý ročník je pak naučit se, aby moje štěstí nebylo na úkor někoho jiného – lidí, zvířat a přírody. A poslední ročník je naučit se, abychom pomocí svého štěstí pomáhali ostatním.

Zodpovědnost za to být šťastný.
Nebýt šťastný na úkor někoho jiného.
Pomocí svého štěstí pomáhat ostatním.

Štěstí od jiných

S Ho ´oponopono zákonem o Absolutní odpovědnosti přichází ještě jeden pohled na štěstí. Štěstí vychází zevnitř. Nemůže nás učinit šťastným něco z venku, lidé ani věci.
A stejně tak nemůžeme my učinit šťastným někoho jiného. Můžeme své okolí ovlivňovat a jít příkladem. Můžeme ostatním pomáhat být šťastní, pokud nás o to požádají, ale nemůžeme přijmout odpovědnost za štěstí někoho jiného.

Štěstí vychází zevnitř.

Jak vy vnímáte štěstí?

 

Další význam Ho´oponopono vět

Další význam Ho´oponopono vět

Moc se mi líbí vysvětlení Ho´oponopono vět z knihy Ho´oponopono a poklepávání od Ulricha Emila Dupreeho.

Jedno vysvětlení vět od tohoto autora můžete najít v předchozím  příspěvku Ho´oponopono a rodinné konstelace. Nádherně se na nich ukazuje použitelnost vět v jednotlivých situacích a adaptování významu.

Pokud nevíte, jak věty použít je k dispozici on-line kurz a pokud již pracujete s Ho´oponopono nezapomeňte, že vždy čistíme pouze sami sebe.

Omlouvám se

Spojuji se se svými pocity. Přijímám to, co je ve mně negativní, to, co odporuje lásce. Přejímám odpovědnost. Omlouvám se, že jsem svým negativním potenciálem a jemu odpovídajícím chováním měl podíl na utrpení světa. Svým myšlením a jednáním jsem blokoval energii a řeku života. To se manifestovaly mé stinné části. Omlouvám se, že já nebo mí předkové druhým vědomě nebo nevědomě ublížili a bránili jim v rozvoji. Lituji toho všeho a omlouvám se.

Prosím, odpusť mi – já odpouštím sobě

Prosím o odpuštění, že jsem svým přesvědčením, svým myšlením nebo svým jednáním způsobil druhým utrpení. Prosím o odpuštění, že na jedné určité vztahové rovině mám i já podíl na konfliktu a že jsem byl součástí problému. Prosím o odpuštění, že i já byl pachatelem. Odpouštím si to negativní v sobě. Odpouštím si, že jsem se v určitých situacích dal i já k dispozici jako oběť. Prosím o odpuštění, že jsem se z oběti stal pachatelem. Odpouštím si všechny své dřívější chyby a své tehdejší chybné chování. Odpouštím a promíjím všem ostatním, kteří mně a mým příbuzným vědomě nebo nevědomě ublížili. Odpouštím si, že cítím vinen. Odpouštím pachateli a pouštím a nechávám jít nás oba. Nyní nás zcela a naprosto pouštím a nechávám jít.

Miluji sebe – miluji tebe

Respektuji sebe a respektuji tebe. Mám se rád se všemi svými nedostatky i všemi svými přednostmi a přijímám se, jaký jsem. Miluji to, co je. Přijímám problém a uznávám, že je ve mně něco, co je třeba léčit. Věřím, že mě tato situace posune dál. Miluji situaci, jež za mnou přišla, aby mě navrátila do řeky života. Miluji tuto situaci, která mi ukazuje, co je třeba dělat. Uznávám božské v tobě a uznávám božské v sobě. Využívám tohoto poznání a nově utvářím situaci. Vysílám pachateli soucit. Navracím se od odloučení a iluze svého ega zpět do jednoty. Vše je propojeno a já vcházím do harmonie.

Děkuji

Děkuji za požehnání skrývající se v této situaci. Děkuji za poznání. Děkuji za učiněnou zkušenost. Děkuji za transformaci. Děkuji za nejlepší řešení pro mne a pro všechny zúčastněné. Děkuji za uzdravení. Děkuji za zázrak. Děkuji za svůj život. Děkuji za boží milost. Děkuji za božskou moudrost. Děkuji za uzdravení všech zúčastněných tady a teď.

 

Skok k výšinám

Jak začala kariéra Billa Gatese doopravdy?

Recenze knihy Skok k výšinám

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o další knihu na téma jak změnit svůj život a kariéru. V jedné věci se však oproti běžným knihám liší…
Skok k výšinám nabízí několik základních myšlenek, se kterými jste se mohli setkat i v jiných knihách. První z nich je spojení schopností a zápalu. Pokud dojde k jejich propojení, nalezne každý oblast, která mu dodá energii, pokud se v ní bude pohybovat. K nalezení tohoto (v knize je po popsané jako osobní barva) pak může sloužit test na www.primarycolorassessment.com. číst více…

Osobní rozvoj