Jak zapojit do rozhodování intuici?

Když se dostaneme do situace, kdy je problém rozhodnout se, jedno z obecných doporučení zní: zapojte intuici.

Vypadá to jako velice jednoduchá rada, která však může být velmi těžko realizovatelná.

Mnohdy bývá těžké naslouchat intuicí a v situaci, která souvisí s důležitým rozhodnutím a je plná stresu, může být naslouchání intuici ještě těžší. Přesto existuje jednoduchý metoda, praktický návod, jak intuici zapojit. Jedná se o projektivní techniku nazvanou „Rozhodnutí v čase“.

Intuice v rozhodování

Na téma, co je intuice by se dalo popsat mnoho textu. Existuje mnoho vysvětlení intuice začínaje psychologickými a spirituálními konče. Pro potřeby rozhodování se spokojme s prostým vysvětlením, že intuice pracuje s informacemi uloženými v našem nevědomí, které nám nejsou přístupny na vědomé a racionální úrovni. Může tak poskytovat zajímavé vhledy, které by nás rozumově nenapadli.

Na druhou stranu, je potřeba zdůraznit, že rozhodnutí vždy musí být vědomé. Proto by intuice měla fungovat více jako poradce rozumu než něco, co řídí naše kroky.

Metoda Rozhodování v čase

  1. Je důležité si napsat si zvažované varianty na papír.
  2. Zavřete na chvíli oči, zhluboka dýchejte a v duchu počítejte od 3 do 1. Při vyslovení tři vnímejte, jak se uvolňuje vaše tělo – při vyslovení dvě, jak se uvolňuje vaše mysl a začíná být klidná, bez rušivých myšlenek – při vyslovení jedna si můžete představit, jak se nacházíte na klidném a pohodovém místě.
  3. Nyní si představte první z variant a vnímejte, jak se cítíte za hodinu od doby, kdy jste se pro tuto variantu rozhodli. Zpravidla to první co si uvědomíte je správné. Může se jednat o myšlenku, obraz v mysli nebo třeba pocit na těle.
  4. Nyní si představte, jak se cítíte za den od doby, kdy jste se rozhodli pro tuto variantu. Následně týden a měsíc. Pokud se jedná o zásadní rozhodnutí představte si, jak vám je i za rok, pět let a těsně před smrtí kdy bilancujete svůj život. Vždy je důležitý první dojem. Pocit, emoce, co se děje s vaším tělem. A zapište si vaše postřehy.
  5. Nyní to samé udělejte pro druhou a případně třetí variantu.
  6. V posledním kroku se podívejte na vaše poznámky jako celek. Jak vám je, když čtete poznámky k první – druhé – třetí variantě?
  7. Závěrem se zamyslete nad tím, co vám vaše postřehy a vnímání říkají.
  8. Někdy vám může Rozhodování v čase jednoznačně napovědět, co je správná volba. Pokud to napovězení není jednoznačné, zkuste se zamyslet, proč jste měli pro jednotlivé varianty zrovna tyto vjemy. Také se zamyslete, jestli se musíte rozhodnout zrovna tady a teď. Třeba ještě nenastal čas učinit to správné rozhodnutí.

Závěrem

Intuice nám nikdy negarantuje, že volba na základě intuice bude do budoucna ta nejlepší a jediná správná. Pravděpodobně se stane, že i přes intuitivní volbu, narazíme někdy v budoucnu na problémy nebo zjistíme, že se jednalo o slepou uličku. Vždy se rozhodujeme pouze na základě informací, které máme v ten daný okamžik a jak se bude vyvíjet budoucnost, dovolím si říci, naštěstí nevíme. Tak už to v životě chodí.

I přes tento lehce pesimistický závěr důležité uvědomit si, že spojení rozumu a intuice vždy povede k lepším rozhodnutím.

Nakonec je důležité vnímat rozhodování jako součást procesu učení, který spočívá v několika krocích: rozhodni se na základě všech dostupných vstupů (rozum i intuice) – podle toho pro co ses rozhodl dělej něco podle svého nejlepšího vědomí – vyhodnoť si co ti tvá volba přináší – pouč se – rozhodni se zda pokračovat, něco upravit nebo jít jinou cestou.