panoramatický pohled z vrchu Kleč

718 metrů nad mořem

{"id":1,"title":"Kle\u010d","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/ondrejkarban.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/6_Klec_01-1-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":2.8657124009180954,"pitch":-0.00035402444090770757,"fov":1.428447057983895}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#1e73be","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":1,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

Proč vyrazit na Kleč

Na vrchol nevede žádná cesta, jde se hezkým lesem.

Poznámky pod čarou:

Vrchol je v terénu témě neznatelný.

LOKACE JEDNOTLIVÝCH VRCHOLŮ